Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KONAÇ

EĞİTİMLER

 • 1987 Hacettepe Tıp Fakültesi
 • 1988-1989 Yozgat Akdağ Madeni ilçesi Devlet Hastanesi Sağlık Grup Başkanlığı
 • 1990-1991 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Daire Amirliği
 • 1991-1995 SB Bakırköy Doğumevi ve Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasi
 • 1995-2003 SB Bakırköy Doğumevi ve Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • 1998 I.U. Çapa Tıp Fakültesi Perinatoloji Kliniğinde 3 ay süre ile observer
 • 2003-2011 SB İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2007 New York’ta Cornell Üniversitesi Prespyterian Hastanesi ve New Hope Fertility Center’de observer
 • Sağlık Bakanlığı Neonatal Resusitasyon Programı  Eğiticisi

SERTİFİKALAR

 • Avrupa Genital Estetik Bilimsel Komite Üyesi
 • Laparoskopi (SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 2004)
 • Kolposkopi  (TJOD Kolposkopi kurs programı)
 • Ürojinekoloji
 • Histeroskopi  (SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 2004)
 • Ultrasonografi (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları)

ÜYESİ  OLDUĞU DERNEKLER

 • Avrupa Genital Estetik (ESAG) Derneği Üyesi
 • Türk Jinekoloji Derneği
 • Obstetrik Ultrasonografi Derneği
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

KURS VE KONGRELER

 • Türk Kalp Vakfı “2. Kalp Haftası”  katılım belgesi 21-27 Mayıs 1990
 • IX. JinekoPatoloji Kongresi 20-22 Mayıs 1992 Maternal-Perinatal Mortalite
 • 4.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 6-11 Kasım 94
 • XI. Jineko Patoloji Kongresi Zeynep Kamil Hastanesi 16-18 May 1994 Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi
 • İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoriumunda 19-21 Nisan 1995 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Ultrasonografi” Konulu XI. Jineko -Patoloji Kongresi
 • 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Belek- Antalya
 • II. Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995 İstanbul
 • İstanbul Jinekoloji Derneğinin düzenlediği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 22-25 Kasım 1995
 • Yale üniv. Tıp Fakültesi, İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Klinikleri 8-10 Aralık 1995 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Belgesi
 • II. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu 27-30 Eylül 1995 – İstanbul
 • Reproduktif Endokrinoloji ve Infertilite Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 19-21 Nisan 1995 – İstanbul
 • I.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya – 1996
 • İnternational Hospital the New Horizons of Gynecologycal Laparoscopy Seminar which was held at international Hospital İstanbul 19 October 1996
 • I.Ulusal Üro. Jinekoloji Sempozyumu 10-12 Mart 1997
 • XIV. Jineko Patoloji Kongresi 11-13 Haziran 1997
 • Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Demeği Kongresi 11-15 Nisan 1998 – İstanbul
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi  XV.Jineko Patoloji Kongresi 10- 12 Haziran 1998 
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi XVI. ” Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji ” Kongresi 2-4 Haziran 1999
 • Türk Jinekoloji Demeği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21-24 Nisan 1999 – İstanbul
 • 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya – 1999
 • 3. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 3.Kongresi Antalya – 1999
 • Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 16-18 Kasım 2000 Askeri Müze Harbiye “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği” kursu
 • Maternal- Fetal tıp & Perinatoloji Kongresi 2000 6-8 Nisan 2000 Eresin Topkapı Otel – İST
 • I. Reproductive Medicine 2000 7-10 Haziran 2000 – İstanbul
 • VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 23-27 Eylül 2000 – İstanbul
 • XVIII. JinekoPatoloji Kongresi Prenatal Tanı ve Genetik 2001
 • 3. Ürojinekoloji Mezuniyet sonrası kursu: Şubat 2001
 • XIX.Jineko-Patoloji Kongresi ” Endometrium ” konulu SB Zeynep Kamil Kadın ve Cocuk Hastalıkları E.A.H
 • 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: Eylül 2001. PCOS, Ovulasyon indüksiyonu
 • 1. Uluslararası, 2. Ulusal Üreme sağlığı ve Aile planlaması Kongresi Antalya – 2001
 • 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi İstanbul – 2001
 • 19. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi Antalya – 2001
 • Uluslararası, 4. Ulusal Menopoz Kongresi Antalya – 2001
 • 2. Obstetrik ultrasonografi ve fetal görüntüleme kursu 12-14 Aralık 2002 – İstanbul
 • Maternal ve Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi Eylül 2002
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, XX. Jinekopatoloji Kongresi, 19-21 Haziran 2002
 • Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 12-14 Aralık 2002
 • Obstetrik ultrasonografi ve fetal görüntüleme kursu 02.05.2003
 • Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme kursu, 02 Mayıs 2003
 • 7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Ocak 2005
 • Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri, IUI kursu, 9 Nisan 2005
 • 6. Turk-Alman jinekoloji Dernegi kongresi-Antalya 2005
 • Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri, Üremeye Yardımcı Tedaviler Toplantısı, 8 Nisan 2005
 • TJOD Histeroskopi Kursu Belgesi, 25 Şubat 2006
 • 2007   Faculty, “Giving Bad News”, SMART ART VIII, New York,
 • TJOD Kolposkopi Kurs Programı, 18 Ekim 2009
 • Fertilitenin Korunması Kongresi İstanbul 2010
 • 2. TSRM Kongresi Antalya 2010
 • 9. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi 11-22 mayıs 2011  Antalya
 • 13. Ulusal Perinatoloji Kongresi&43rd International Meeting of Gestosis Organisation. 13-16 Nisan 2011, İstanbul
 • 18 kasım 2011 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakülesi Cemi Demiroğlu Oditoryumunda Fetal Ekokardiyografi kursu
 • 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 2012 Antalya
 • Amerikan Hastanesi ” Histeroskopi Kursu ” 03.03.2013
 • Avrupa Üniversitesi Estetik Tıp ve Cerrahi Uygunluk sertifikası